Antonet se geselshoekie

Hier kan ons sommer net real en prakties wees oor Christenskap


Leave a comment

Hoekom jy?

Al ooit gewonder wat maak jy hier? Psalm 139:13-16 sê:
U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker: geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.

God is Almagtig en volmaak – Hy maak nie foute nie. Dis onmoontlik dat jy ʼn glipsie of ʼn ongewensde baba was. In die verse hierbo kan ons sien dis nie jou ouers wat jou beplan het nie – hulle was maar net ʼn instrument wat God gebruik het om jou in hierdie wêreld in te bring.

Ons is almal hier vir die volgende redes:
•Geskep vir God se plesier (Openb. 4:1 “for thy pleasure all things are created” (KJV))
•Geskep om God te eer (Jes. 43:7 “elkeen.. geskape tot My eer”)
•Geskep om God te loof en prys (Ps. 86:9 “Al die nasies wat U geskep het, sal voor U aangesig neerbuig…”)
•Geskep om ander te vertel van God (Jes. 12:4 “verkondig sy Naam”, Hand 1:8 “julle moet My getuies wees”)

Maar God het jou met unieke talente geskep vir spesifieke dinge wat net jy kan doen. Hoekom jy? Bid hierdie week oor hierdie vraag. Ek glo dat God die antwoord aan jou sal openbaar, omdat Hy graag wil hê dat jy jou skeppingsdoel moet bereik.