Antonet se geselshoekie

Hier kan ons sommer net real en prakties wees oor Christenskap


Leave a comment

Hoekom lyk jou (on)vreugde soos dit lyk?

Ons wil almal gelukkig wees. Maar soms voel dit of moeilikheid en depressie die oorhand kry. Daar kan baie oorsake wees vir jou ongelukkigheid. Vanoggend het ek een oorsaak ontdek in Matteus 25:21 en 23. Dis die gelykenis van die eienaar wat vir sy drie werkers elkeen talente uitgedeel het en toe op reis gegaan het. Die werker met vyf talente het dit verdubbel, die werker met twee talente ook, maar die laaste werker wat die een talent gekry het, het syne begrawe. Die eienaar het terug gekom en die eerste twee werkers geprys en met die laaste een geraas omdat hy niks met sy talente gedoen het nie. Ons almal ken die storie.

Iets wat ek nog nooit voorheen raakgelees het nie, is die laaste paar woorde van verse 21 en 23 wat die eienaar vir die eerste twee werkers gesê het:
“Kom in en deel in my vreugde!” 1983 Vertaling)
“Gaan in in die vreugde van jou heer” (1933/53 Vertaling)
“Enter into and share the joy (the delight, the blessedness) which your master enjoys” (Amplified)

So, as jy besig is om met die talente te woeker wat God jou gee, deel jy in sy vreugde. God is volmaak en so ook sy vreugde. Dit is dus moontlik om hier op aarde reeds deel te hê aan God se volmaakte vreugde. Wow! Wat doen jy met jou talente en watse invloed het dit op jou vreugde/ongelukkigheid?