Antonet se geselshoekie

Hier kan ons sommer net real en prakties wees oor Christenskap

Watter Bybel Vertaling?

AFRIKAANSE BYBEL VERTALINGS
Daar is basies vyf Afrikaanse vertalings van die Bybel. Binnekort gaan ʼn sesde vertaling verskyn deur die Bybelgenootskap van Suid Afrika: Die Bybel: ʼn Direkte Vertaling.

Ek het al baie die vraag gekry oor watter vertaling nou eintlik die beste is. Die antwoord hierop hang af van wat jou doel is met Bybel lees. Kom ek gee ʼn paar voorbeelde (en hierdie is my opinie):
• Vir iemand wat sopas tot bekering gekom het, en vir die eerste keer kennis maak met die Bybel, sal ek Die Bybel vir Almal of Die Boodskap aanbeveel. Dis ook vir mense wat lekker wil lees en nie wil sukkel met swaar stukke teks nie.
• As jy hou van lees en nie omgee om meer tyd aan “verstaan” te spandeer nie, stel ek die 1983 Vertaling of die Nuwe Lewende Vertaling voor.
• Vir diegene wat ernstig is oor Bybel studie, die volledigheid van tekse en dat die betekenis so na as moontlik aan die oorspronklike Bybelmanuskripte is, is die 1933/53 Vertaling die regte een. Die inhoud is ryk en leersaam, maar moeiliker om te lees.
My opinie is dat mens in elk geval uit meer as een vertaling moet werk, omdat elke vertaling vir jou ʼn ander verklaring en insig in ʼn teksgedeelte gee.

1. Die 1933/53 Vertaling – Die Bybelgenootskap van Suid Afrika
Ons het in 1933 die eerste keer ʼn Bybel in Afrikaans gekry. Ek is so bevoorreg. My pa is in 1933 gebore en sy ma het vir hom en sy tweelingboetie albei die eerste druk van hierdie Bybel persent gegee. Toe my pa onlangs oorlede is het ek hierdie Bybel gekry. Dis so kosbaar om ʼn Bybel wat nou 80 jaar oud is in my hande vas te hou.
Die 1933 vertaling is letterlik uit die oorspronklike Hebreeus (Ou Testament) en Grieks (Nuwe Testament) gedoen. Die feit dat dit ʼn letterlike vertaling is, maak dit moeiliker om te lees, maar maak dit baie meer getrou aan die oorspronklike teks.
In 1953 het die hersiende weergawe van die 1933 Vertaling verskyn. Nuwe spelling en taalreëls is aangebring, maar die volledigheid en getrouheid aan die oorspronklik teks is behou.
Die taalgebruik van hierdie vertaling is nie soos wat ons vandag Afrikaans praat nie. Dit maak dit moeiliker om te lees. Maar as dit vir jou belangrik is dat die Bybel so volledig as moontlik moet wees, is hierdie vertaling vir jou.
Kom ek gee voorbeelde: wanneer ek enige Afrikaanse of Engelse Bybel optel, gaan toets ek hom op twee plekke:
• 1 Johannes 5:7 – “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een”. In al die nuwe vertalings is die tweede deel van die sin uitgelaat: “…in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.” Hierdie is een van die min verse in die Bybel wat God se drie-eenheid bevestig en net die 1933/53 het dit nog in.
• Romeine 8:1 – “Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees”. Weereens het al die nuwe vertalings die (baie belangrike) tweede deel van die vers uitgehaal: “…vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees”

2. Die Nuwe Vertaling van 1983– Die Bybelgenootskap van Suid Afrika
Hierdie vertaling is heel moontlik in jou huis. Dit is die vertaling wat in meeste kerke voorgelees word. Die doel van hierdie vertaling was om die Bybel in ʼn nuwer, meer hedendaagse Afrikaans uit te bring as wat die 1933/53 gebied het. Alhoewel hierdie vertaling makliker lees as die 1933/53, is my opinie dat die nuwer vertalings soos Die Boodskap en Nuwe Lewende Vertaling nog makliker lees.

3. Die Boodskap – Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
Die Boodskap het in 2002 vir die eerste keer verskyn. Dis nogal vreemd wanneer mens die eerste keer hierdie Bybel oopmaak. Hy is nie in die tipiese twee-kolom formaat geskryf soos wat ons gewoond is nie. Die inhoud lyk amper meer soos ʼn storieboek. Hy lees ook so lekker soos ʼn storieboek. Hierdie is nie ʼn letterlike vertaling nie, maar het probeer om die betekenis van die oorspronklik teks te vertaal. Dis in ʼn wonderlike nuwe Afrikaans geskryf en lees maklik. Kom ek gee Jeremia 29:11-13 vir jou as voorbeeld:
1983 Vertaling: Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.
Die Boodskap: Ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na My roep en kom bid. Ek sal na julle luister. As julle met alles in julle na My soek, sal julle by My uitkom. Julle sal julle doel bereik deurdat Ek die taal van julle hart verstaan.

4. Die Nuwe Lewende Vertaling – Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
In 2006 het die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) die lig gesien. Ek was baie opgewonde daaroor omdat ek tot op daardie stadium hoofsaaklik die 1983 Vertaling gebruik het. Dit het weer die tradisionele uitleg van die Bybel en voel bekend om te lees. Die vertalers het ook hier gepoog om die Afrikaans nog makliker en eenvoudiger te maak. Hulle doel was om die Bybel “lesersvriendelik” te maak – hulle het definitief geslaag daarin. Vir my is hierdie my Bybel vir lekker lees. Toe ek Van Nuut Tot Nice geskryf het, het ek die NLV gebruik vir teksverwysings.

5. Die Bybel vir Almal – Bybelgenootskap van Suid Afrika
Hierdie vertaling is uitgebring as gevolg van dowe persone se behoefte aan ʼn baie eenvoudige Afrikaans. In 2008 kom Die Bybel vir Almal uit en die verbasing was groot oor hoe die horende mense daarop gereageer het. Almal was gaande daaroor! Hierdie Bybel is in so ʼn eenvoudige Afrikaans geskryf dat dit ideaal is vir kinders en mense wat Afrikaans as tweede taal praat. Kom ek gee weer Jeremia 29:11-13 as voorbeeld:
“Ek weet wat Ek met julle wil doen. Ek wil hê dit moet goed gaan met julle in die jare wat sal kom, nie sleg nie. Julle sal vra dat Ek julle moet help, julle sal aanhou bid tot My, en Ek sal julle hoor. Julle sal My soek en julle sal My kry, want julle sal my soek met julle hele hart”.

6. Die Bybel: ʼn Direkte Vertaling – Bybelgenootskap van Suid Afrika
Hierdie Bybel verskyn een of ander tyd in 2013. Dit is gedoen op aandrang van die kerke omdat hulle ʼn Bybel wil hê wat nader aan die 1933/53 bronteks vertaling is, maar in ʼn moderne Afrikaans. Ek het ʼn klein publikasie met uittreksels uit hierdie vertaling, in die pos gekry. Psalm 23:4 in hierdie vertaling klink so:
“Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerusstel.”
Daar is kritiek op hierdie vertaling, onder andere omdat die name van Christus en die voornaamwoorde wat na Hom verwys (Hom en Hy) in klein letters geskryf word. Gaan lees meer hieroor op die Bybelgenootskap se website: http://www.bybeldirektevertaling.co.za/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=74

One thought on “Watter Bybel Vertaling?

  1. baie insiggewend! baie dankie 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s